Водата за абонатите на ВиК-Русе ще прескочи цената от 4 лева за кубик след Нова година. Решението ще се вземе утре на обществено обсъждане в Комисията по енергийно и водно регулиране, която ще разгледа ценовите предложения на 23 водни оператора в страната.
Всички искат увеличение на цената между 3 и 22.78% по една и съща причина - непрекъснато увеличаващи се заради инфлацията разходи. Експертите на комисията са оценили предложенията и са дали положително становище.

Така в Русе от 1 януари 2023 година битовите потребители ще плащат за доставка на вода, отвеждането и пречистването й по 4.41 лева на кубик с ДДС. Сегашната цена е 3.852 лева на кубик.
Повишението е с около 13% и е на палко повече от лев под социално приемливата цена от 5,554 лева на кубик с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на член на домакинство за област Русе за 2021 година.