Зелени технологии за пречистване на въздух, питейна, промишлена и дъждовна вода, пречистване и рехабилитация на почви и др. представят на изложението в Русенски университет фирми от Германското партньорство по водите (GWP). Предлагат се инженерингови решения не само за водни стопанства, водоснабдяване и канализация, но и за бита, помпени системи за отопление, охлаждане, климатизация, дренаж и др.
Изложението бе открито тържествено вчера от кмета Пламен Стоилов и ще продължи до събота. В него участват над 100 фирми. Традиционното агроекспо представя трактори и комбайни, прикачна техника за почвообработване и торене, поливна техника, специализирана електроника, малогабаритна техника за домашни стопанства, градински инвентар и техника, посевен материал и средства за растителна защита.
За втора година се организира и специализиран панаир на електронна, управляваща, компютърна и телекомуникационна техника.
В дните на Изложението се провежда традиционната Студентска научна конференция на инженерните специалности, както и редица презентации на фирми, където се срещат работодатели и студенти.