На извънредно заседание на Общинския съвет вчера съветниците упълномощиха кмета Пенчо Милков да подпише споразумение за многостранно сътрудничество за реализацията на Дунав мост 3 при Русе-Гюргево. Решението бе взето единодушно от присъстващите 45 души.
Най-после има реални действия по темата, след като отдавна се говори по темата, обясни от трибуната Милков. Много активно участие имат служебният министър на транспорта Христо Алексиев и българският посланик в Румъния  Радко Влайков, като транспортното министерство вече има изготвен и текст на споразумение. В рамките на междудържавните отношения общините Русе и Гюргево трябва да сключат споразумение с държавните институции.
„За мен моментът е исторически, защото дефинира мястото на третия мост при Русе от петте варианта. За Русе задълженията са да се съобразява бъдещото развитие на града като устройствени планове и строителство с бъдещото съоръжение“, каза Пенчо Милков.
Споразумението е с участието на Министерството на транспорта и съобщенията, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ и е продиктувано от факта, че МТС е събенефициер /получател/ по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021-2027 г. В него са посочени и други важни проекти за Русе - бъдещата магистрала Русе-Велико Търново, интермодалният терминал, развитие на жп възела Русе и др.
Представител на Община Русе за участие в работната група за реализиране на проекта ще бъде зам.-кметът по строителството Магдалина Илиева.