Неравномерното разпределение на социални услуги в Русенска област е една от най-сериозните слабости в тази сфера. Това сочи междинната оценка, направена от екип на Русенския университет за изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010-2015 година. Затова и основната препоръка, която доц.Сашо Нунев даде на представителите на социалната сфера, е да разширят услугите в малките общини, за да не е толкова драстична концентрацията им в Русе. Освен това оценката на преподаватели и студенти от университета показва липсата на средства за качествена работа и квалифициран персонал, както и необходимостта от периодично проучване на потребностите на хората, които ползват социални услуги.
От 2009 година насам няма динамика в заведенията, тоест потребителите, които са били настанени в защитени жилища тогава, са едни и същи и до днес, изтъкна един от проблемите директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане Татяна Дончева.
Доц.Юлияна Попова пое ангажимента в университета да се създаде център за консултация по въпросите на социалната сфера, в който ще работят преподаватели и студенти по примера на съществуващата правна клиника.
До края на 2014 година ще бъдат закрити домовете за деца, лишени от родителски грижи в селата Стърмен и Брестовица, стана ясно още на вчерашното заседание на звеното за мониторинг и оценка към областна администрация.