Община Русе е разрешила изработването на подробен устройствен план (ПУП) за инвеститорското предложение на „Рига Палас“ за строителство на още една висока сграда в крайбрежната зона. Срещу намерението на фирмата се обявиха художници и архитекти от Русе и страната, а въпросът бе разглеждан и на сесия на Общинския съвет през декември миналата година с решение за отказ, тъй като „ще внесе дисонанс в архитектурно-градоустройствения контекст в тази представителна част на града“. Съветниците се съгласиха с мнението на работната група, че е недопустимо предприемането на подобни експерименти около една от най-стойностните сгради в Русе - хотел „Рига“.                

„Рига Хотелс“ оспорва този отказ в Административния съд в Русе. Още преди приключването му е подписана заповед щ РД-01-3594 на главния архитект на Общината /или на упълномощено от него лице, „Утро“ не успя да разговаря с арх. Иван Ениманев въпреки настойчивите опити/, с която е разрешено „изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ 1 - „за хотел и Главно управление на туризма“. С излизането на заповедта делото е прекратено с решение от 18 ноември поради липса на правен интерес за продължаването му. Опитите ни да разберем какви са мотивите за издаването на тази заповед и защо не се е изчакало съдебното решение, останаха без отговор до редакционното приключване на броя.
Срещу новото строителство до хотел „Рига“ остро се обяви „ДОКОМОМО България“ - българската секция на Международната организация за документиране и опазване на архитектурата на модерното движение. Според организацията бъдещата сграда ще наруши устройствената значимост на хотелския комплекс като репер в крайбрежния градски силует като закрие ключови, характерни гледки към хотелския комплекс от прилежащото пространство, крайбрежния булевард и центъра на града. Бъдещата седеметажна сграда ще бъде долепена до калкана на съседния блок, на сляпата стена на който се намира един от образците на сграфито изкуството - творба на един от най-известните български художници проф. Димо Заимов. Така ще бъде заличено едно внушително произведение на монументалното изкуство и заедно с това ще бъде нарушен цялостният комплекс на хотел „Рига“ с прилежащите пространства.
„Всичко сега е в ръцете на Национален институт за недвижимо културно наследство и тяхната експертна реакция. Надеждата ни е, че можем да преустановим на ранен етап една намеса, която би опорочила общата ни градска среда, а не както често се случва да се борим срещу вече започващ неуместен строителен процес“, казаха от „ДОКОМОМО България“.