Министърът на младежта и спорта Весела Лечева и заместник-министър Петър Бучков отпътуваха за Брюксел днес, където утре и вдругиден ще участват в Съвета по образование, младеж, култура и спорт, съобщава ММС. 
Във фокуса на дискусиите са Европейската година на младежта (2022), по какъв начин държавите от ЕС могат да превърнат неотдавнашните кризи (пандемията от COVID-19, руската агресия, покачването на цените на енергията) във възможност за развитие на спорта. 
Насърчаването на междупоколенческото измерение в областта на младежта ще бъде включено в дневния ред на министрите, отговарящи за младежта. Целта на министрите на спорта е да одобрят заключения относно устойчивата и достъпна спортна инфраструктура.