Четири от пет живеещи в Русе и областта (80,8%) определят себе си като етнически българи, показват оповестените вчера от Националния статистически институт резултати от миналогодишното преброяване на населението. Българският език е майчин за 146,5 хиляди от всичко 193,4 хиляди души в областта. 
Турската етническа група наброява почти 24 хил. души (13%), а 3,8% или към 7000 се определят като роми.
1900 са принадлежащите към други народности, а още толкова не са пожелали да отговорят на този въпрос или са посочили, че не могат да се определят. 
По дял на българите в населението областта се нарежда около средните нива в страната. Хората, самоопределили се от турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в областите Кърджали (64.5%), Разград (50.4%), Търговище (37.7%), Силистра (37.1%) и Шумен (31.3%). Общо в петте области живее почти половината от населението, самоопределило се към турската етническа група - 48.4%. В съседния Разград едва една трета (35,8%) се определят като българи, а в Кърджали - само 15,6%.
Прави впечатление разминаването между процента на българите и процента на християните с близо 8.5 на сто.
72,4% от живеещите в областта са християни, а 14,1% изповядват мюсюлманска религия. Като цяло обаче русенци не са от най-вярващите. 6,6 хил. казват, че нямат религия, а още 17,6 хил. не са отговорили на този въпрос или не могат да се определят, което показва религията съвсем не е на първите неща, определящи битието им.