Върховният административен съд отхвърли окончателно жалбата на испанската „Метал Фусион“ срещу РИОСВ, която оспорваше решението на екоинспекцията да прекрати процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по инвестиционно предложение за изграждане на леярна за черни метали в Западна промишлена зона. Фирмата настояваше съдът да обяви решението за нищожно заради допуснати съществени нарушения на разпоредби от Закона за устройство на територията и Закона за нормативните актове. Върховните магистрати обаче не откриват никакви такива нарушения в действията на РИОСВ и постановяват, че решението на Административен съд - Русе по този въпрос е правилно и законосъобразно. 
„Метал Фусион“ трябва да заплати и разноските по делото и адвокатско възнаграждение в размер на 1300 лева. Решението е окончателно.
Както „Утро“ писа, срещу изграждането на още една леярна в Русе се обяви кажи речи целият град, включително и Общината. Че тази инвестиция няма да се реализира стана ясно още когато на фирмата бе отказан изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/, която да предефинира набелязания от нея терен като „чисто производствена зона“. Тя си остана „предимно производствена зона“, в която не по закон не могат да се изграждат мръсни производства като леярни. Това бе и формалното основание РИОСВ, ръководена тогава от сегашния областен управител Анатоли Станев, да прекрати процедурата по ОВОС. 
„Метал Фусион“ обаче с доста странна упоритост обжалва това решение по всички инстанции - първо в министерството, а после и в съда. Не с цел въпреки всичко да построи леярна, а с надежда да намери нарушения в процедурите, които да й позволят да си върне поне част от направените по провалената инвестиция разходи. На тези надежди край сега слага Върховният административен съд.