Делегация от Икономически университет – Варна (ИУ) взе участие в срещата на върха на алианса Start For Future - най-бързо растящия  отворен алианс от различен тип организации – университети, бизнес инкубатори и обществени организации, който свързва регионални "долини", работещи в областта на системните иновации, съобщиха от учебното заведение.
Срещата се състоя в Мюнхен, Германия на 23-24 ноември. Най-големият предприемачески формат SFF Co-creation summit Munich, който продължава и днес, събра на едно място над 300 представители на предприемачески екосистеми (университети, бизнес, стартъпи, организации) от 16 държави.
В началото на събитието ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и  Милена Стойчева – изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“ – България (JA – България), представиха т.нар. Дълбоко технологичния иновационен порт Варна (VDTIP), учреден през октомври т.г. Акцент в презентацията беше концептуалният модел на VDTIP, който по преценка на водещи фигури в рамките на алианса “Начало на бъдещето” показва холистично мислене. 
Инициативата на JA – България и Икономически университет – Варна получи позитивни отзиви. Основната й цел е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, на България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъпи, младежки организации, местна администрация и др. 
С откриването на VDTIP се поставя началото на втората в Европа дълбоко технологична иновационна долина след тази в Саламанка, Испания. Така Варна се нарежда сред първите осем дълбоко технологични иновационни долини в Европа. Всички тези инициативи са в контекста на Start For Future. SFF действа като отворен център за предприемачество с различни локации и движи системни иновации в и между екосистемите. За да направи това, SFF обединява таланти в ранен етап и стартиращи фирми с ресурси и широка мрежа от индустриални партньори, които работят заедно за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).
В речта си пред участниците в европейската мрежа “Начало на бъдещето”, в която Икономически университет – Варна е активен партньор, европейският комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел обяви първите осем дълбоко технологични иновационни долини в Европа – Варна (Дълбоко технологичен иновационен порт – VDTIP), Мюнхен, Солун, Атина, Тренто, Авейру, Осиек и Тузла. Тя заяви, че амбицията на алианса “Начало на бъдещето” е да изгради 24 дълбоко технологични иновационни долини в Европа – ключова цел, която е поставена и с новата европейска иновационна програма.