По-голямата част от пушещите ученици са запалили първата си цигара на 12-годишна възраст, 12,37% са пушили някога, а 6,1% са редовни пушачи.  Това показва анкета сред учениците от 5-7 клас в Русе на Регионалната здравна инспекция по повод Международния ден без тютюнопушене - 17 ноември.
В проучването са участвали ученици от 5 до 7 клас /на възраст от 10 до 14 години/ от 6 училища: ОУ „Иван Вазов“, СУ „Христо Ботев“, ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Никола Обретенов“, СУ „Васил Левски“. 606 ученици (311 момичета и 295 момчета) са отговаряли на на 14 въпроса, свързани с употребата на никотинови изделия - разпространение, достъп и оценка на риска.
За пръв път тази година в проучването са били включени въпроси, които отразяват тенденциите сред младежите да се използват електронни нагреватели за бездимно пушене.
92,07% от учениците показват, че са запознати с последствията от тютюнопушенето върху човешкия организъм. 84% от участниците знаят, че тютюнопушенето е основен причинител на рак на белия дроб.
Наргиле са използвали 9% от участниците в проучването, като 22% от учениците смятат този вид пушене за по-малко вредно. Повече от 50% от учениците не знаят какво точно се пуши в наргилето.
19,3% от учениците от 5 до 7 клас използват електронни устройства за пушене. 32% от участниците смятат, че пушенето чрез електронни устройства за пушене е по-малко вредно от пушенето на цигари.