Съдия Светослав Тодоров встъпи вчера в длъжност в Търговското отделение на Окръжния съд в Русе, след като бе от Съдийската колегия на ВСС след проведен национален конкурс.
Съдия Светослав Тодоров е завършил средното и висшето си образование в Русе. Задължителният стаж за придобиване на юридическа правоспособност е преминал именно в русенския Окръжен съд през 2007 година. Първите си професионални стъпки е направил като юрисконсулт в Русе. От юни 2009-а до април 2014 година е бил държавен съдебен изпълнител при Районния съд в Тутракан, а след това съдия в Районния съд във Варна. Притежава ранг „съдия в Апелативен съд“, преминал е през серия обучения и специализации и е участвал като лектор в образователни програми и проекти с ученици и студенти.