Обществена поръчка за доставка монтаж на още 80 нови и неупотребявани валидатори за системата за контрол и таксуване в обществения транспорт обяви Община Русе. Тя е на стойност 55 920 лева без ДДС, а срокът за подаване на оферти изтече в понеделник. 
Всеки от валидаторите трябва да е придружен с монтажен комплект. Цялото техническо и програмно оборудване трябва да може да работи 24 часа и 365 дни в годината.
Устройствата ще бъдат монтирани от изпълнителя на поръчката.