Община Русе обжалва в Административния съд в града наложена санкция от близо 7 млн. лева от Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“ по проект за изграждане на анаеробна инсталация за отпадъци. Първото заседание по делото се състоя днес. 
„Управляващият орган е преценил, че класираната на първо място оферта не отговаря на изискванията, които са били за участие в процедурата. Ние твърдим, че тя отговаря и оспорваме наложената финансова корекция, която е в размер на 25 процента от допустимите разходи по проекта“, обясни Елена Тодорова, началник на правния отдел в община Русе. 
По време на заседанието Тодорова поиска от съда да бъдат събрани допълнителни доказателства, като делото бе отложено за 26 януари идната година.