Проф. д-р Велизара Пенчева беше удостоена с почетното звание Доктор хонорис кауза на Университета в Питещ. Това е градът, в който се произвеждат автомобилите на една от най-бързо проспериращите автомобилни марки в Европа - „Дачия“, а университетът е важен фактор за осигуряване на кадри. 
„С признателност приемам голямата чест да бъда Доктор хонорис кауза на университета в Питещ и съм горда, че се присъединявам към голямото му семейство. Благодарността ми към вас за тази най-висока и престижна академична титла е искрена и дълбока, а честта да я получа по време на тържественото отбелязване на шейсетата годишнина на университета в Питещ ме прави истински щастлива“, каза в словото си проф. Пенчева, в чиито научни интереси и постижения централно място заемат транспортните технологии и алтернативният транспорт.
„Университетът в Питещ, в мое лице, отличава напредъка на изследванията в транспортната наука и интернационализацията във висшето образование, които вярвам, че в бъдеще ще бъдат още по-необходими и актуални в контекста на зелена и дигитална Европа“, каза още проф. Велизара Пенчева.