Фирмата, която преди месец спря обновяването на осветлението в пет русенски квартала, сега иска да доставя автобуси на общинския транспорт, откри „Утро“. Столичната „Ел Ар Кепитъл“ ЕООД е подала заявления за доставка на автобуси на старо по обявената преди време обществена поръчка на „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Тя е кандидат и по двете обособени позиции - за доставка на 24 автобуса с дължина 11-13 метра и за 10 броя с дължина между 8 и 12,75 м. Единственият й конкурент е столичната компания „Тера Транс Ойл“ ЕООД, изпълнявала подобни поръчки за София. 
„Ел Ар Кепитъл“ ЕООД обжалва обществената поръчка за подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в „Дружба“ 1, 2 и 3, „Чародейка-Север“ и „Чародейка-Юг“. Тя не бе подала оферта, но използва правото си да обжалва условията в Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополният орган образува производство, но още не се е произнесъл с решение.
Сега столичното дружество, което с неясни аргументи забави с месеци нужното обновление, иска друга обществена поръчка - за доставка на автобуси. Не ясно какъв е капацитетът му и за двете толкова разнородни дейности. Това е фирма с персонал от един човек и без известен досегашен опит в тези бизнеси. Така че или дружеството има доста широки интереси и то особено към свързани с Русе поръчки, или в действията й има не икономическа, а друга логика. Което при нажежената политическа обстановка в страната и наближаващите местни избори едва ли изненадва някого. Наскоро кметът Пенчо Милков дори заяви, че обмисля дали да сезира прокуратурата за тези безкрайни обжалвания на обществени поръчки.