Слаби резултати на дъщерното дружество „Липник-Свинекомплекс Николово“ ЕООД, в което бяха отделени продажбите на месо и месна продукция, стопяват печалбата на „Свинекомплекс Николово“ и го извеждат на минус за миналата година, става ясно от консолидирания отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Резултатът на цялата група за 2013 г. е 10,7 млн. лева приходи и 187 хиляди лева загуба.
Преди месец „Свинекомплекс Николово“ отчете 623 000 лева печалба от продажбата на живи животни. Формирането на загуба за икономическата група е изцяло в резултат на дейността на дъщерното дружество, което отчита повишени покупни цени на основните материали и консумативи за производство на месни продукти в съчетание с ниски продажни цени, установени от пазара.
Увеличаването на вноса на замразени меса на по-ниски цени и намалената покупателна способност на населението затрудняват и ограничават реализацията на българското свежо месо на националния пазар. Ръководството на дружеството очаква и съществени промени в покупните цени на суровините, материалите и другите разходи, което несъмнено ще се отрази и в продажните цени на предлаганата от предприятието продукция.
С 0,09 лева на килограм живо тегло се е покачила средната реализационна цена на свинското месо през 2013 г. спрямо миналата 2012 г. Средната реализационна цена е 3,14 лв./кг живо тегло и намалява спрямо края на септември с 6 ст./кг. Средната продажна цена на угоени прасета е 2,63 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 3,94 лв./кг ж.т.
Основните компоненти във фуражните смески поевтиняват, става ясно от отчета на дружеството. За изхранване на животните са изразходвани 5804 тона комбинирани фуражни смески на стойност 3,068 млн. лева. От началото на годината обаче тенденцията за поевтиняване на зърнените култури се обърна и на международните борси цената им се покачва значително.