„Пиргово - пътуване през времето“ е заглавието на краеведския труд на Снежана Владкова-Бенева, начален учител и общински съветник от ВМРО в Община Иваново, която за пръв път събира историята на родното си село в книга. Издаването й е поверено на русенското издателство „Лени Ан“, а излизането от печат е предвидено за декември.
Две години е посветила Снежана Бенева на проучване на всичко свързано с Пиргово от основаването на селото до днес, на фолклора и традициите му и на важните събития в историята му. Изданието с внушителния обем 436 страници, съдържащо 240 снимки, е финансирано с лични средства, а след излизането му екземпляри от него ще бъдат дарени на читалища и институции в цялата област.