Консорциумът ДЗЗД „Бодиак инженеринг“, който е единственият кандидат за изграждане на плувния комплекс в Парка на младежта, е предложил цена от 14,644 млн. лева без ДДС за изпълнение на договора - само 284 лева под максимално допустимата стойност на проекта, определена в обявената от Община Русе обществена поръчка. След като офертата на обединението бе прегледана за съответствие с условията и изтекоха законовите срокове за обжалване, е отворено и ценовото предложение, което също е в допустимите параметри, така че съвсем скоро би трябвало да бъде подписан и договор за изпълнение.
Единствената оферта е подадена в последния възможен ден - 12 август. Предстои комисия да разгледа документите, за да провери дали фирмата и ценовото й предложение отговарят на предварителните условия.
ДЗЗД „Бодиак инженеринг“ включва фирмите „Борд“ ЕООД, „Динесо“ ЕООД и „Акватек“ ООД. Последната от тях се занимава със строителство на хидротехнически съоръжения и има множество завършени проекти за открити и закрити басейни, аквапаркове, уелнес и спа съоръжения и др. „Борд“ ЕООД е строителна компания, а „Динесо“ работи с сферата на търговията. Офертата на консорциума бе подадена в последния възможен ден - 12 август.
Проектът за изграждане на плувен комплекс в Парка на младежта се финансира с кредит от Банка ДСК и от общинския бюджет. Договорните условия изискват до 15% собствено участие във финансирането на проекта, като средствата за това са в размер на 2 054 000 лева. В тази връзка на предстоящата сесия на Общински съвет ще бъде гласувано да бъде направена парична вноска от 2 304 000 лева в капитала на „Общински пазари“ ЕООД, дружеството, чрез което ще управлява новия плувен комплекс.
Строителството ще се извърши на два етапа, всеки от които ще бъде самостоятелно въвеждан в експлоатация. На първи етап ще бъдат изградени открит басейн“, заведение за бързо обслужване, съблекални с душове, детска площадка, детски басейн“ и външни връзки за топлоснабдяване и ВиК. За изпълнението му са предвидени 150 дни. През втория етап ще бъдат завършени покритият плувен комплекс и паркингите. За тяхното строителство са отредени 300 дни. Срокът на договора е до 31 декември 2023 г. и е съобразен със срока на договора за банковия заем.