Окръжният съд в Русе оправда русенския речен превозвач „Рубишипс“ по ообвинение, че при сблъсък на кораб на компанията с друг съд в Дунав поради небрежност е бил унищожен слънчоглед за 200 000 евро. Исковата молба бе от застрахователя ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.
На 21 септември 2020 г. в пристанище Лом товарен кораб „Рубишипс VIII“ е бил натоварен с малко над 923 тона слънчоглед на стойност около 400 000 евро. След два дни корабът се сблъскал с тласкаща композиция „Виена“. За да се предотврати по-нататъшно проникване на вода в товарното пространство и потъване, корабът засяда на десния бряг на река Дунав. В резултат на сблъсъка и настъпилите пробойни част от слънчогледа е бил погубен в реката. Все още годната част от стоката е била претоварена на друг кораб. Унищоженият слънчоглед е бил малко над 474 тона на стойност почти 200 000 евро. Тъй като за него е била сключена застраховка, „Булстрад“ са изплатили тази сума на собственика му и са предявили иск срещу корабната компания за възстановяване на това обезщетение.
След изслушване на вещите лица, направили тройна съдебно-техническа експертиза, съдът отхвърли иска като намери претенциите за неоснователни и недоказани. Повредата на товара е установена с официален документ - Диспаш, в който изрично е отбелязано обстоятелството, че частичното погиване на товара е в резултат на обща авария на плавателния съд, а не резултат от действия на „Рубишипс“. От събраните доказателства може да се направи извод за това, че вина за сблъскването на плавателните съдове носи корабът „Виена“ поради неспазване на правилата за плаване по р. Дунав и неизпълнение на договорката на вахтените капитани двата кораба да се разминат с леви бордове. А членове от Кодекса на търговското корабоплаване и Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (Конвенцията CMNI) изключват вината и респективно отговорността на ответната страна по делото, посочват магистратите.
Решението може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново.