Осем години след въвеждането на делегираните бюджети на училищата в Русе общинската администрация реши да въведе нов компонент във формулата за разпределяне на средства и това е добавка резултати в образованието. Така за пръв път ще се стимулира качеството в образованието, а не количеството.      
След почти едноседмични дискусии членовете на специално сформираната комисия определиха тази добавка да се разпределя на базата на малките и големите матури.
Училищата, които имат успех над средния за общината, ще бъдат стимулирани. Общата сума, която ще бъде разпределена между най-успешните, е 78 900 лева.
С най-голям дял сред основните училища е „Любен Каравелов“, а безспорен лидер при гимназиите е Математическата. По този компонент поощрение ще получат Дойче шуле, Английската гимназия, „Иван Вазов“, училището за европейски езици, „Отец Паисий“, „Олимпи Панов“ и училището в Николово, като размерът зависи от успеха за учениците по време на националните препитвания.
Мнението ни е, че продуктът „образование“, който предлага Русе на децата си, трябва да бъде качествен, затова и въвеждаме тази малка добавка, обоснова решението Ирена Петрова, началник дирекция „Култура и образование“.
Съвсем на противоположно мнение са директорите на училища, в които малчуганите са от малцинствените общности и в крайни квартали. Според тях такава добавка не биха могли да получат по никакъв начин, тъй като децата нямат стимул да учат и не показват добри резултати.
Дали тази формула за разпределяне на средства в общинските училища е работеща и по-добра от досегашните, ще стане ясно идната година, когато отново специалистите ще решават да има ли колонка за качество в таблиците или да отпадне.