Акт за административно нарушение е съставен на „Оргахим Резинс“ АД вчера, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Нарушението е констатирано при извънредна съвместна проверка с представител на Община Русе, извършена след постъпили сигнали за наличие на неприятна сладникава миризма на химикали в района на ул. „Борисова“ и централна градска част на Русе. 
Извършен е незабавен обход в Западна промишлена зона, по бул. „Трети март“ до Сарайския мост и в обратна посока. Установeна е неприятна, специфична за дейността на дружеството миризма в района пред производствената площадка, покрай бившия завод „Дунавска коприна“ и Сарайския мост.
Разпространението на миризми, извън производствената площадка, представлява нарушение на условие, записано в Комплексното разрешително на дружеството.