През 2021 г. делът на населението над 65 г. в цялата страна е 23,5% от общото, но в седем от осемте общини на Русенска област процентът е над 30. Това показват обявените наскоро резултати от проведеното през миналата година преброяване. За десетте години от последното преброяване делът на хората над 65г. в страната е нараснал с точно 5 пр. п. (от 18,5% до 23,5%). За общините в Русенско обаче този процент е доста по-висок - от 5,6% за Иваново до 8,3% за община Борово.
Иваново е най-застарялата община в Русенско, делът на най-възрастните там е внушителните 39,6 на сто. Не е много по-добро положението в Борово (38,7%), Ценово (37,2%). Две могили, Бяла и Сливо поле са с малко над 30% дял на населението над 65 г., а най-млади са Ветово (26%) и областния център Русе с 24,7%.
Най-възрастните са по-малко в по-големите от Русе общини като Столична (19,6%), Пловдив (20,2%), Варна (20,3%), Бургас (21,1%), Стара Загора (22,8%). Още 173 общини попадат в диапазона между 20% и 30% дял на възрастното население към общото. Но процесът на застаряване е почти повсеместен, като само в 22 малки общини от всичко 265 делът на възрастните е намалял. По-бързи процеси застаряване има в Южна и Източна България. Това в известна степен се дължи на факта, че силно застарелите региони на север и на запад вече са с висок дял на възрастното население още през 2011 г.