Две фирми са подали оферти по обявената от Община Русе обществена поръчка за подмяна на осветителни тела в „Дружба“ и „Чародейка“. Кандидати са варненската „Г и Д електро груп“ ООД, която е специализирана в търговията и монтажа на осветителни тела и аксесоари и столичната „Новател“ ЕООД, занимаваща се основно с строителство, експлоатация и поддръжка на далекосъобщителни мрежи и доставка на далекосъобщителни услуги. Обществената поръчка е на стойност над 1,1 млн. лева с ДДС.            

Подмяната на осветителни тела с енергоспестяващи ще обхване кварталите „Дружба“ 1, 2 и 3, „Чародейка-Север“ и „Чародейка-Юг“. На подмяна подлежат 2799 осветители, монтирани на 2581 стълба за улично осветление по бул. „Хр.Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Васил Левски“, бул.“Липник“ , бул „Тутракан“, ул. „Плиска“, „Доростол“. Това са конвенционални натриеви лампи с мощност от 50 до 250 W без индивидуална компенсация на реактивните товари. Те ще бъдат заменени със светодиодни осветители с адекватна оптична система, степен на защита и клас по електробезопасност, енергоефективни светлинни източници и пусково-регулиращи апарати, които да са защитени от вандалски прояви.  
Предстои отварянето на ценовите предложения на двете фирми и преглед за съответствие на офертите, но отсега е ясно, че изпълнението на обществената поръчка ще се забави поради поредно обжалване. Още преди крайния срок за подаване на офертите, който изтече на 11 октомври, на 7 октомври в Комисията за защита на конкуренцията е подадена жалба срещу условията на обществената поръчка. Тя е внесена от „Ел Ар Кепитъл“ ЕООД, дружество, което е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност строителство, външнотърговска дейност, търговско представителство и консултантска дейност. Фирмата е еднолична собственост на Лилия Руменова Димитрова, има персонал от един човек и не личи да има капацитет за извършване на дейностите, предвидени в обществената поръчка. Но както всяка друга фирма в страната има право да обжалва която и да е обществена поръчка.
Въобще прави впечатление, че по-значимите обществени поръчки на Община Русе по правило се обжалват. Това доста забавя изпълнението им и навява съмнения за умишлен саботаж, което при нажежената политическа обстановка в страната и наближаващите местни избори едва ли ще изненада някого. Сигнали се подават в Комисията за защита на конкуренцията на всички етапи от процедурата. Тя обикновено не бърза и излиза с решение след 2-3 месеца. В доста случаи се обжалва и решението на КЗК пред Върховния административен съд, което означава още месеци чакане. И когато всички тези нормативни пречки отпаднат се оказва, че параметрите на обществената поръчка вече не са актуални, тъй като всичко е поскъпнало и цените трябва да се актуализират.