Късноримската гробница в сливополското село Бабово да получи статут на единична археологическа недвижима културна ценност от национално значение, предлага назначена от министъра на културата комисия, в която участва и д-р Димитър Чернаков, уредник в отдел „Археология“ на русенския Исторически музей. В района на археологическия обект ще бъдат забранени всякакви дейности, преди да бъде извършено проучване за съществуването на некропол около могилата. Една от причините за това е, че експертната комисия е открила множество следи от моторни гуми по повърхността на могилата.
„Териториалният обхват на обекта е с площ 2,8 дка, а този на охранителна му зона - 115,5 декара“, каза Чернаков.
Гробницата, която е изградена през II-III в. и изполвана до IV век., със своите особености е уникална за българските земи. Тя е открита през 1981 г. и е изследвана следващата година от археолога при Историческия музей Димитър Иванов. Тя се намира под могилен насип и се състои от четири, последователно свързани, помещения, изградени в една ос, с обща дължина 22,30 м, които следват в съответния ред: предгробна камера, коридор (дромос), предгробна камера и същинска гробна камера.