Окръжният съд в Русе обяви неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост на строителната фирма „Адис Калинов“ ООД. За нея се открива производство по несъстоятелност, назначен е и временен синдик. Началната дата на неплатежоспосопността е 1 юни 2022 г., а първото събрание на кредиторите ще се проведе на 8 ноември.
Решението за поставяне в неплатежоспособност на една от най-старите строителни фирми в Русе е взето по искане на нейните кредитори „Мегахим“, Централна кооперативна банка и Юробанк. Че „Адис Калинов“ изпитва финансови затруднения, стана ясно още през юли, когато съдия-изпълнител обяви имоти на дружеството за продан.       

След стартиране на съдебната процедура те вече са свалени и дали продажбите ще продължат или ще започне процедура за оздравяване на предприятието, ще решат кредиторите след месец.
„Адис Калинов“ бе изпълнител по договора за изграждането на басейн и спортна зала в СУ „Васил Левски“, което по тази причина ще се забави с месеци. В края на август „Утро“ писа, че договорът ще бъде анулиран поради невъзможност на фирмата да го изпълни. За да се довърши обектът, се налага обявяването на нова обществена поръчка, като се калкулират извършените до този момент строителни дейности. Договорът с Общината бе на стойност близо 2,5 млн. лв. без ДДС. В рамките на 5 години трябваше да се изгради басейн за нуждите на две училища и спортна зала с хандбално игрище с около 600 седящи места.