Русе ще посрещне в неделя римската лусория „Danuvina Alacris“ /“Живият Дунав“/. Корабът е максимално точна реплика на плавателен съд от времето, когато Рим е бил център на най-могъщата империя в света и е един от нейните многобройни символи. 
Това е реплика, изградена по автентична лусория от IV в. н.е., чиито останки са били намерени в Майнц, обяснява Георги Йорданов, представител на  международния проект „Living Danube Limes“ („Жив Дунавски Лимес“) и на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, основен  изпълнител от българска страна по проекта. Партньори в проекта е и  Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО).
Римският автентичен кораб е построен за две години в Германия и при изграждането му са приложени методите на експерименталната археология. Корабът не само повтаря напълно вида на някогашната римска лусория от IV в. н.е., но за построяването му са използвани антични материали и занаятчийски инструменти. Дълъг е 18 м, широк е 2,8 метра, с дървесина от дъб и смърч. Украсата му следва открити артефакти и останки, като на щитовете на международния екипаж от 20 гребци символично е изобразена богинята на победата и успеха Виктория. Максималната му скорост на плаване е 13 км/час.
Проектът „Жив Дунавски Лимес“ е финансиран по транснационалната програма „Дунав“ 2014-2020. Пътешествието по река Дунав с репликата на римския кораб е част от проекта. Плаването по Дунав е стартирало на 16 юли от Инголщат, Германия, преминава през 8 държави, чиито територии преди почти 2000 години са принадлежали на Римската империя. Проектът се фокусира върху свързването, съживяването, изследването, запазването и открояването на римския Дунавски лимес като транснационално културно наследство от огромно значение, с цел създаването на солидна основа за превръщането му в бъдещ Европейски културен маршрут, казва още Георги Йорданов. Чрез него се подкрепя номинацията на ЮНЕСКО за световното наследство на целия Дунавски лимес, като фокусът е върху процеса на номиниране на обекти от него в Хърватия, Сърбия, Румъния и България.
Римската лусория ще нощува в Русе и в понеделник ще отплава за Тутракан. На 13 октомври в Силистра, след това ще продължи за Румъния, където ще приключи пътешествието.