„Свинекомплекс Николово“ АД не се занимава с отглеждане на прасета вече три години, но пък получава приходи, като води дела срещу Областната дирекция по безопасност на храните. След като през 2019 г. 13 057 животни в комплекса бяха унищожени заради епидемията от африканска чума, дружеството започна съдебна битка относно размера на полагащото му се обезщетение. От БАБХ то първоначално получи 1 866 787,48 лева, които тази пролет с окончателно решение на Върховния административен съд бяха увеличени на 3 478 801,07 лева. А сега фирмата претендира и за лихви за забавените плащания.
Според исковата молба на дружеството БАБХ му дължи лихви за почти половин милион. Присъдените й допълнителни 1 612 013,59 лева тя получила с три години закъснение, през юли тази година. И изчислява законната лихва за периода на 465 841,24 лева. „Свинекомплекс Николово“ претендира и за лихви по забавеното с месец първо плащане от 1 866 787,48 лева, които вместо до 29.08.2019 г. е получило на 27 септември същата година. Точно в тази сметка на лихвите за месец обаче съставът на Русенски административен съд по делото намери разминавания и неясноти, поради което даде на „Свинекомплекс Николово“ една седмица срок да отстрани нередностите.
Исковата молба на дружеството вероятно ще бъде внесена с корекции отново, за да се гледа делото по същество. Ясно е обаче, че ще трябва да я внесе друг човек, тъй като междувременно Съветът на директорите освободи подписалия документа изпълнителен директор Мариана Киселова. На 27 септември, същия ден, в който бе заседанието по делото в АС, тя е освободена и като член на Съвета на директорите и като изпълнителен директор. Нейното място заема Стефан Йорданов.
Мажоритарен собственик на „Свинекомплекс Николово“ е производителят на фуражи „Вианд“, закупил дружеството през лятото на 2019 г., само дни преди да бъдат открити първите заболели от африканска чума.