„Булмаркет“ ще инвестира 38 млн. лв. в съживяването на бившия „Локомотивен и вагонен завод“, за да го превърне в индустриален парк, съобщиха от русенската компания. Освен производствени цехове ще се изградят високотехнологични центрове, музей, конферентна зала, както и обособени офис и социални пространства. Идеята е по този начин мястото да стане притегателен център за съживяването на града. Планира се новият индустриален парк да бъде готов до края на 2025 г., като осигури близо 600 работни места.
Плановете предвиждат подобряване на инфраструктурата, като с НКЖИ се съгласува електрификация на входа от гара „Разпределителна“.       

Разработва се и проект за връзка на индустриалния парк с пътните артерии чрез отклонение от главния път към моста.
Тъй като пространството на бившия ЛВЗ е особено голямо, известна част от него ще бъде обособена и за нов голям парк за отдих за гражданите на Русе.
Мощната русенска бизнес група закупи активите на фалиралия ЛВЗ в края на 2020 г., като плати за терена от 178 декара и 80 сгради в него 2,7 млн. евро. Повечето стари халета бяха съборени, тъй като бяха напълно неизползваеми и за новите цели ще останат само четири от тях.
В момента се възстановяват цеховете за ремонт на дизеловите локомотиви и вагони. Идеята е най-напред да заработи цехът за ремонт и модернизация на вагони, който ще обслужва около 600 вагона на „Булмаркет Рейл Карго“ и такива на други превозвачи. По-амбициозната цел включва цехове за производство на вагони и за модернизация на локомотиви, за което отдавна се търси партньор в лицето на утвърдена западна компания. Голямо предизвикателство за тези дейности ще бъде намирането на нужните квалифицирани специалисти.
„Булмаркет“ ще направи нужното, за да бъде възстановена намиращата се на централно място в комплекса красива историческата сграда, построена през 1866 г. Това е първата жп сграда, построена в България. Голяма част от камъните са докарани от старите български столици Плиска и Преслав. Известна част от тях са използвани за подложка под самата жп линия по времето на строителството на железницата.
Има исторически документи, които показват, че всеки камък, който е използван, е от разрушена базилика от XIII-XIV век в началото на османското владичество. Съществуват писмени исторически факти, че султанът е заповядал на валията на Дунавския вилает Мидхат паша да разрушат български светини и да ги използват за строителен материал за изграждане на гаровите здания около първата жп линия Русе-Варна. Така и става.
По всичко личи, че стените са иззидани само от дялан камък, по метода на тракийското строене - от римско време, което също говори, че са взети от старата базилика. 
Сега дърветата са прораснали през камъка и сградата се нуждае от реставрация - на първо място трябва да се почисти камъкът, а едва след това да се затворят отворените пролуки, за да се запази автентичността. В част от сградата ще се обособи културен център и своеобразен музей на жп транспорта със свободен достъп за гражданите на Русе.
Работи се и по подобряване на инфраструктурата и свързаността с останалите части на на града - нещо задължително, за да бъде паркът в услуга и на бизнеса, и на града. „Булмаркет“ съгласува с НКЖИ подпроект за електрификация на входа от гара „Разпределителна“, за да се позволи електрическите локомотиви да се прибират тук след работа. Фирмата подкрепя изработването на нов Подробен устройствен план (ПУП) за пътя до завода - представляващ отклонение от главния път към моста. Общината разработва такъв проект за инфраструктурните връзки на индустриалния парк с пътните артерии и има желание да кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и усточивост на тема довеждащ транспорт.
Идеята на индустриалния парк е да се отдават части с инфраструктура, която да е приемлива за бъдещи собственици и ползватели. Най-вероятно фирмите, които ще работят на тази територия, ще наподобяват тези, които са работили в един чист индустриален парк - самостоятелни дружества, които ще наемат площи, които „Булмаркет“ ще изгради, макар и да бъдат тясно свързани с производството. Тъй като пространството е особено голямо, известна част от него ще бъде обособена и за нов голям парк за отдих за гражданите на Русе. У