6447 тона асфалт са изразходвани за изкърпване на дупки и преасфалтиране на улици, а на 300 кв.метра тротоари са поставени нови плочки през миналата година  според справка на „Комунални дейности“. Данните са от годишния отчет на кмета Пламен Стоилов за изпълнението на програмата за намаляване на шума в градовете. По нея са били залесени свободните площи в кв.“Чародейка“ и са възстановени някои дървета в парковете на Русе.
В отчета се посочва, че всичко, което наистина ще промени градската среда, е свързано с големия проект „Интегрирана система за градски транспорт на Русе“, чието изпълнение започва.