Много нови уроци, свързани с любимото дигитално рисуване, колажи, манипулации със снимки и рекламни материали предлага на русенските ученици от началото на октомври извънкласният клуб по интереси на Креативен център Русе. Курсът ще продължи 3 месеца, като ще премине през повечето способи за визуални дигитални изкуства. Всеки ученик ще бъде насочен към дисциплината, в която се чувства най-успешен. Обучението ще послужи за по-нататъшно профилиране в бъдеща професия в сферата на дигиталните изкуства, която последните години стана изключително желана и доходоносна.