В неделното илюстрирано приложение на френския вестник „Льо Пти Журнал“ на 18 октомври 1908 година е отпечатана карикатура, на която Франц Йосиф и Фердинанд - княз на България от 7 юли 1887 до обявяването на Независимостта на 22 септември 1908 година и цар на България от 22 септември 1908 до абдикирането му на 3 октомври 1918 година - откъсват от Турция „пришитите с бели конци“ Босна и Херцеговина и България, като Фердинанд прикрепя с ръка новопридобитата корона на главата си.
Текстът е изключително многозначителен: „Пробуждане на Източния въпрос. България обяви независимост, Австрия взе Босна и Херцеговина“.
Съгласуваност? Причинно-следствена обусловеност? Това е въпрос към историческата наука. Безспорно е само, че двете събития са свързани.