Сателитни снимки на река Дунав между България и Румъния, заснети от Copernicus EU на 20 август 2021 г. и 20 август 2022 г. показват ефектите от сушата. Нивата на река Дунав са рекордно ниски.
Според последния доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия EU Science Hub - Joint Research Centre, ситуацията със сушата в много региони на Европа остава тежка.
Комбинацията от тежка суша и поредица от горещи вълни доведе до безпрецедентен стрес върху водните нива в целия ЕС и сериозно негативно въздействие върху посевите. Прогнозите за тазгодишната реколта са намалени, като най-засегнати са царевицата, слънчогледа и соята.
В момента забелязваме сезон на горски пожари значително над средния.
Дефицитът на валежи и намаленият обем на съхранена вода имат отрицателно въздействие върху състоянието на енергийния сектор, както и върху речния транспорт.
Според експертите от Съвместния изследователски център настоящата суша в Европа е най-лошата за последните 500 години. Окончателните данни в края на сезона може да потвърдят тази предварителна оценка.
Ситуацията ни показва, че усилията в борбата срещу климатичните промени трябва да продължат да бъдат абсолютен приоритет за държавите членки и ЕС, се казва в доклада.