Повече от 1500 първокурсници прекрачиха днес прага на Русенския университет. 
„За тези млади хора първият учебен ден бележи началото на изключително важен етап от живота им“, каза на откриването на новата учебна година ректорът на висшето училище акад. Христо Белоев. 
По думите му в Русенския университет се подготвят специалисти в повече от 50 бакалавърски специалности от 23 професионални направления. 
„Предлагаме над 70 магистърски програми и над 50 научни специалности за обучение на докторанти. Двустранните ни споразумения за международен обмен на студенти и преподаватели ежегодно се увеличават. В момента те са над 500 с университети от целия свят“, каза акад. Белоев. 
Той заяви, че Русенският университет има водеща роля в страната и в чужбина за въвеждане на новите образователни технологии. 
„Отскоро реализираме мащабен проект с Министерството на образованието и науката за обучение на педагогически специалисти във висшите училища в България“, каза Белоев. 
Във висшето училище работят над 400 професори, доценти, доктори и асистенти, а студентите и докторантите имат на разположение отлични условия за обучение в модерно оборудвани зали и аудитории. 
Белоев припомни, че наскоро е открит модерен център за обучение на докторанти, приключва изграждането и на научно-изследователския комплекс, който ще даде нови възможности за научно-изследователската и иновационната дейност. Обновяват се и студентските общежития. 
Кметът Пенчо Милков подчерта, че университетът има изключително значение не само за Русе, но и за цяла Северна България.
Областният управител Анатоли Станев заяви, че през годините Русенският университет се е утвърдил като водещо учебно заведение и развоен център, който продължава да допринася за модернизацията на редица сектори. 
„Русенският университет почти осем десетилетия пръска просвета. Той се явява връх и естествено продължение на богатата образователна и научна традиция на Русенския край“, каза митрополит Наум.
Поздравления до университета изпратиха президентът Румен Радев и служебният премиер Гълъб Донев.
За първокурсниците ще бъде организирана специална опознавателна седмица, през която ще могат да се запознаят с дейностите на клубовете в университета, както и с ключовите места и с разположението на важните административни офиси в различните корпуси на висшето училище.