Община Русе обяви нова обществена поръчка за избора на фирми, които да чистят снега и да поддържат през зимата входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе и на общинската пътна мрежа. Както „Утро“ писа, предишната бе отменена заради грешка в методиката за оценка на офертите.
Община Русе ще отдели до 3,4 млн. лева без ДДС за снегопочистване и зимно поддържане в следващите три години. За всяка дейност са определени максимални цени на километър. Както и в предишната поръчка, изискванията за времето за реакция на фирмите при снеговалеж са доста строги. Почистването на изходите на Русе и на общинската пътна мрежа трябва да започне съответно до 15 и 30 минути след падането на първите снежинки. А за приключване на дейностите се дават 1 час и 3 часа.