Елементарна грешка в методиката за оценка на офертите ще забави избора на фирми, които да извършват снегопочистване и зимно поддържане на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе и на общинската пътна мрежа. Според описанието й в обявената през август обществена поръчка участникът, предложил най-ниска цена за дейностите, се оценява не с максимален, а с минимален брой точки. 

Грешката е открита почти два месеца след публикуване на обществената поръчка, след като по двете обособени позиции вече има подадени и отворени оферти и общинската комисия трябва да пристъпи към оценяване. И както препоръчва законът в такива случаи, поръчката е прекратена. 
За снегопочистване и зимно поддържане на входно - изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на гр. Русе оферти бяха подали „Пътинженеринг“ АД и „Мегаинвест-холд“ ЕООД - Дупница, а за общинската пътна мрежа - „Берус“ ООД и отново „Мегаинвест-холд“.
Договорите на сегашните фирми изтичат в началото на декември, така че най-вероятно сроковете за осигуряване на нормална приемственост са вече изпуснати. 
Както „Утро“ писа, Община Русе ще отдели до 3,4 млн. лева без ДДС за снегопочистване и зимно поддържане в следващите три години. За всяка дейност - снегопочистване с машини, третиране с препарати, луга и сол, са определени максимални цени на километър. Общината е доста строга в изискванията си относно времето за реакция на фирмите при снеговалеж. Почистването на изходите на Русе и на общинската пътна мрежа трябва да започне съответно до 15 и 30 минути след падането на първите снежинки. А за приключване на дейностите се дават 1 час и 3 часа.