Въпреки опасенията, че заради много промени кампанията за директните плащания през тази година ще започне със закъснение, тя тръгна с първия работен ден в началото на март, научи „Утро“ от шефа на Областна дирекция „Земеделие и гори“ Левент Исмаилов. Заявленията за обработваемите площи ще се подават както и досега в срок до 15 май. За закъснелите се дава двуседмичен срок до 9 юни, като на фермерите се налагат санкции с намаление на размера на субсидията заради изпуснатия срок - 1% намаление на субсидията за всеки ден закъснение.
Фермерите ще са значително улеснени тази година, тъй като няма да пишат заявления на ръка. Те ще се разпечатват от системата, като производителите единствено ще трябва да положат своя подпис.
Най-голямата новост е „преразпределителното плащане“. То предвижда за първите 300 дка фермерите да получават по-високи субсидии - до 45 лева за декар. По-големите земеделци, имащи над 300 дка, ще вземат за останалите си масиви по около 30 лв. на декар.
Агроекологични плащания обаче този път няма да има. Европейският бюджет през 2014 г. няма да отпуска субсидии за агропроизводство, затова тази година се води нулева за сектора. Така зърнопроизводителите ще се лишат от около 18 евро на декар за нивите, отговарящи на условията - между 30 и 40 на сто от всички засети площи. 
Новите правила предвиждат пасища да могат да се очертават само от животновъди, така че парадоксалните случаи от миналата година, когато хора без нито едно животно получиха стотици хиляди евро субсидии за пасища и мери, вече са изключени, каза Исмаилов.
Министерството на земеделието и храните предлага пасища и ливади от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд да се отдават без търг на животновъди. За тази цел е изготвен и внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.