Под гражданския натиск на „Русе протестира“ русенци може да имат местен омбудсман, който да защитава техните права и интереси пред местната власт. Група съветници внесоха вече в местния парламент проектоправилник за дейността на обществения посредник. Работна група от представители на Общинския съвет и активни граждани, които се обединиха в неформалната Местна инициатива за прозрачност в Русе, го подготви в два варианта. Разликата между тях е само една - в първия случай се предвижда омбудсманът да получава възнаграждение за работата си и Общината да му осигури помещение, сътрудник и финансиране за изпълнение на функциите му, докато според втората версия той ще защитава правата на хората без заплащане.
Идеята за обществения посредник на обществени начала бе лансирана още в началото на разговорите между гражданите и съветниците. Тогава кметът Пламен Стоилов обяви, че има кандидат, който е готов да се захване с тази работа, без да търси общинско финансиране. И получи подкрепата на съветниците от ГЕРБ.
Според внесения проектоправилник омбудсманът ще има 4-годишен мандат, първият обществен посредник обаче се предлага да бъде избран за 2 години. Кандидатите за омбудсман ще трябва да се явят на конкурс пред комисия от 7 съветници от различни политически сили. Окончателният избор ще бъде направен от Общинския съвет. Омбудсманът трябва да събере 2/3 от гласовете на съветниците. За поста имат право да се борят висшисти с магистърска степен, минимум 5 години трудов или осигурителен стаж и с постоянен адрес в Русе. Разбира се, задължително е те да не са осъждани.