Началото на електронното кандидатстване за детските градини и ясли се отлага за 29 май, съобщиха вчера от Община Русе след големия родителски интерес. Дотогава трябва да бъде готов специализираният сайт, на който ще се подават заявленията. Неговият адрес ще бъде публикуван на интернет страницата на Общината.
Причината електронният прием да се забави и да не започне още на 1 май, както първоначално бе обявено, е, че фирмата „Информационно обслужване“, която прави програмния продукт, е ангажирана и с изборите на 12 май. Въпреки това обаче дружеството ще бъде готово в края на вече договорения срок, уточни общинският директор Мариела Личева. 
Първото класиране за свободните места за първа група в детските градини е на 14 юни 2013 година, второто - на 19 юли, а третото - на 2 септември. При класирането приоритет имат децата с предимства. Едно дете може да кандидатства за 6 детски градини, те се подреждат по низходящ ред на желанията.
Важно е да се знае, че родителят, който подава заявлението, трябва да има постоянен или настоящ адрес в община Русе. Това се засича при записването. Ако се окаже, че родителят няма регистрация, детето отпада от класирането и трябва да кандидатства с нов входящ номер. Платените местни данъци и такси на родителите за предходната година носи бонус точка. Тази информация също се засича при записването. 
С всички критерии и предимства, както и с останалите подробности по онлайн кандидатстването, родителите могат да се запознаят чрез сайта на Общината. Понеже информацията не е публикувана на видно място на първа страница, ето нашия гид: първо се влиза в „Карта на сайта“, а оттам се отива на раздел „Образование“, където се намират „Правила и критерии за класиране и прием...“.
По информация от отдел „Образование“ в 19-те детски градини на общината има около 1000 свободни места. По данни на „Гражданско състояние“ децата, които са навършили 3 години, са около 1200. Общинските чиновници смятат, че тази година ще има места за всички желаещи, защото предстои разширение на детска градина „Незабравка“, а в „Чародейка“ вече се строи нова градина, която се очаква да бъде завършена до края на 2013-а.