Редица несъответствия на изискванията за възстановяване констатира общинска комисия, която инспектира 13 асфалтирани улици в квартали Средна кула и Долапите, съобщиха от Община Русе.
Дадени са редица предписания за липсата на битумна емулсия за окантване или т.нар. засмоляване между старата и новата настилка в някои участъци; за довършване на асфалтирането на малки части от уличната мрежа; за възстановяване на бордюрите по някои от улиците и др.
Комисията ще направи нова проверка след изтичането на срока на предписанията преди оформянето на приемо-предавателен протокол, с който Община Русе ще приеме инспектираните улици в двата русенски квартала за напълно възстановени. Документът ще бъде подписан само при липса на забележки.
При проверката е установено и разрушаване на тротоари и бордюри от жители, извършващи присъединяване към канализационната и водопроводната мрежа. Кметските наместници на двата квартала ще бъдат предупредени писмена, че тези участъци трябва да се възстановят за сметка на собствениците.
Част от контрола на работата по Водния цикъл са и редовните седмични срещи на Община Русе с изпълнителите на строително-ремонтните дейности. На тяхна база местната администрация изпраща актуална информация за спазването на сроковете на временната организация на движението към Пътна полиция за действия по компетентност - глоби при неспазване на сроковете. Нормативната уредба предполага стойността на санкциите от КАТ да е с най-големи показатели, в сравнение с всички останали институции и ведомства, които имат контролни функции, поясняват от Общината.