16 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на над 22 км от пътя Нисово-Кацелово, съобщи АПИ. Прогнозната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 441 300 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. По трасето има три моста над реките Бели Лом, Малки Лом и Черни Лом, които ще бъдат основно ремонтирани.