„Каменна летописна книга“ е един от двата проекта на Регионалния исторически музей, подкрепени от Министерство на културата. Той ще обърне поглед към старинни надписи и каменни артефакти от различни епохи, непознати на научната общност и широката общественост. Това са каменни свидетелства за миналото, разположени в Лапидаиума на Историческия музей, които имат високо историческо значение. Преобладаващата част от тях са свързани с римския период от развитието на града и включват посветителни надписи, милиарни /от дребнозърнест материал - б.р./ колони, надгробни текстове, жертвеници. Друга част от артефактите - предимно надгробни паметници, са от османския период (XVIII-XIX век). Следосвобожденският период е представен от разнообразни елементи - архитектурни, надписи на чешми, на мостове, надгробни паметници, както и официални надписи от името на княз Фердинанд. Всички те съставят каменна летописна книга, която ще разгърне своя потенциал за проучватели и посетители. За широката общественост е предвидено създаването на водач с интерпретативни текстове, който да улесни възприемането на разказите за местното наследство.
Проектът „Аудио-театрален гид. Иновативно представяне на музейно съдържание“ предвижда създаването на аудиогид за експозицията на Екомузея с аквариум. Ще бъдат разработени 13 теми - малки аудиоспектакли до три минути, з които ще работят професионални актьори, композитори и режисьори. Интригуващият пътеводител ще бъде изработен на пет езика - български, английски, румънски, руски и немски език и ще може да се ползва след сканиране на QR код, разпечатан върху рекламна картичка.