„На 46 години доживях за пръв път да видя нещо такова, ще се радвам, ако ни заведете и на други важни места и музеи“. Така Сибел обобщи емоциите на обитателите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на бездомни лица към Каритас Русе /ЦСРИ/, които  посетиха римската крепост Сексагинта Приста и с интерес изслушаха беседата. А тя ги пренесе в славното минало на Римската империя и разясни ролята на военната станция и нейните обитатели през вековете като отбранители на Дунавския Римски Лимес - северната граница на империята.
По-голямата част от потребителите на ЦСРИ за пръв път откриваха местата, свързани с далечната история на Русе. Центърът е с капацитет от 15 души. Подкрепя хората, останали без покрив или съзнателно избрали този начин на живот. В него се предлагат различни терапии: трудова терапия, градинарство, арттерапия и пчеларство. Целта е бездомниците да развият отговорност и чувство за общност, които да им помогнат за ново интегриране в обществото.