Общият показател на бизнес климата през април се свива с 0,6 на сто, като основно влияние играят негативните настроения в сектора на промишлеността. Съставният показател намалява с 4,2 пункта спрямо нивото си през март, показаха данните на Националния статистически институт.
Анкетираните мениджъри от сектора на промишлеността променят мнението си за състоянието на предприятията през следващите шест месеца - от „по-добро“ на „същото“. В същото време е регистрирано леко подобрение по отношение на очакването за производствената активност, а като цяло прогнозите за развитието през следващите три месеца остават благоприятни.
Като основни проблеми в сектора на промишлеността остават несигурната икономическа среда и свитото вътрешно потребление. От тези проблеми се оплакват повече от половината от предприемачите у нас.
Строителството очаквано се раздвижва след дългите зимни месеци и това поражда по-благоприятни оценки на заетите в него. Като цяло съставният индекс се покачва с 4,4 пункта. Управителите в сектора не скриват своите позитивни очаквания за нови поръчки. От друга страна обаче в сектора се увеличава броят на клиентите със закъснели плащания. Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми са основните пречки в бизнеса, отчитат още анкетираните строители. Прогнозата е в следващите три месеца цените в сектора да останат без промяна.
Ръст отбелязва и съставният индекс в сектора на услугите - с 0,6 пункта спрямо нивото си от март. Стопанските ръководители имат по-добри очаквания през следващите шест месеца. Конкуренцията в бранша и свитото вътрешно потребление са посочени като основни проблеми за сектора, наред и с несигурната икономическа среда. Очакванията са, че цените на услугите в следващите три месеца ще останат без промяна.
Несигурната икономическа среда е пречка и за търговията на дребно, става ясно още от анкетата на НСИ. Прогнозите на заетите в сектора са за по-благоприятни условия през следващите шест месеца, както и повишен оптимизъм за обема на продажбите и поръчки към доставчиците. Съставният индекс на сектора търговия на дребно обаче остава без промяна спрямо нивото си от март.