Пет от седемте групи в Общинския съвет излязоха вчера с обръщение до пред на Общинския съвет Иво Пазарджиев, кмета на Русе Пенчо Милков и медиите във връзка с искането на колегите им от групите на ГЕРБ и коалиция СДС /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ за провеждането на извънредна общинска сесия за мерките срещу тежкия трафик на тировете към Дунав мост и изпълнението на Водния цикъл. Тя вече беше насрочена за петък, но няма как да се проведе заради липса на кворум. Той може да се осигури с участието на 26 съветници, а вносителите на искането за свикването й са 19.
Ето какво гласи обръщението, подписано от Иван К. Иванов, председател на групата на МК БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БДЦ/, Асен Даскалов, председател на групата „Патриотите - ВМРО“, д-р Теодора Константинова, председател на групата „Демократична България - обединение“, Мирослав Славчев, председател на групата на „Атака“ и Айдоан Джелил, председател на групата на ДПС. 

Във връзка с внесеното искане на 19.08.2022 г. от общински съветници от групите на ПП ГЕРБ и „Съюз на демократичните сили“а/СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ за свикване на извънредно заседание на ОбС-Русе по реда на чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, а именно по искане на една трета от общинските съветници заявяваме следното:
Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление, чиито правомощия са определени в чл.21 и чл.21а от ЗМСМА. Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията си Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В предложения проект за дневен ред няма предложение за приемане на нито една от посочените в ал.2 възможности.
Ние считаме, че дебатът по важни общественозначими теми като поставените винаги би бил полезен, но ако има конкретно предложение за решение, по което да се дебатира. Всичко останало е опит за яхване на справедливото недоволство на гражданите в предизборна обстановка по проблем, който е пред очите на русенци от години.
Провеждането на заседание на Общински съвет Ц Русе би отнело значителен финансов ресурс от парите на русенци. Считаме изхарчването на тези публични средства за неуместно, с оглед на това, че не се предлага проект за решение от компетенциите на Общинския съвет. Посочената сума може да бъде използвана за нещо полезно, което би подобрило живота на нашите съграждани. Считаме за неуместно желанието на колегите от групите на от групите на ПП ГЕРБ и „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ да получат средства за слушане на отчети и запознаване с информация.
С оглед отговорното ни поведение спрямо русенци по поставените и широко дебатирани проблеми на предходното заседание на ОбС-Русе за трафика на тежкотоварни превозни средства през града ни и подмяната на тръбите на ВиК предлагаме председателят на Общински съвет-Русе да организира среща, на която да бъдат поканени общинските съветници, кметът на общината, както и лицата, посочени в искането отправено от колегите общински съветници, а именно: експерти и специалисти на държавно ниво в областта на транспорта, транспортната инфраструктура и организация на движението, а именно представители на Областна администрация-Русе, ОД на МВР Русе, представител на Министерство на финансите, представител на Министерство на транспорта, АПИ в лицето на ОПУ-Русе, Митница Русе, Гранична полиция-Русе. Също така молим на срещата да бъдат поканени и граждани, които желаят да участват, като в тази връзка молим тя да се проведе в извънработно време. Считаме, че срещата може да премине по предложения от колегите общински съветници дневен ред, като провеждането и по този начин освен, че би било безплатно за нашите съграждани, би дало и възможност за по-сериозен дебат при липса на ограниченията, въведени от ЗМСМА и ПОДОСНКВОА, които не дават добра възможност за участие в заседанията на общинския съвет на външни лица, каквито са експертите и гражданите.
Нека дадем думата на гражданите и експертите, а да оставим политиканстването на заден план!
С оглед на изложеното по-горе, заявяваме че представляваните от нас групи общински съветници няма да вземат участие в насроченото извънредно заседание на ОбС-Русе, а в широка среща с граждани и експерти.