10 русенски училища влязоха в списъка на Министерството на образованието за иновативни училища през учебната 2022/2023 г. Това са ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Никола Обретенов“, АЕГ „Гео Милев“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, СУЕЕ „Фридрих Шилер“ и ПЧСУ „Леонардо да Винчи“.
В списъка на МОН влизат 542 училища от 192 населени места от всички 28 области на страната. Критериите за избора им е разработването и въвеждането нови методи на преподаване, внедряването на новости в организацията и съдържанието на обучението, и усъвършенствне на управлението.