Равнището на безработица в Русенска област се запазва на рекордно ниски стойности и през юли - 4.3%, едва с 0,1% над нацоналната, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. Изчислението визира дела на регистрираните безработни от населението на възраст 15-64 г. по данни от националното преброяване през 2011 г. Като се има предвид тенденцията за отлив на хора от областта, резултатите могат да се приемат като условни.
В бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово през юли  са 4437 - с 34 повече от юни и с 688 или с 13,4% по-малко в сравнение с година по-рано.
Най-висока е безработицата в община Ветово - 18,1%.
През юли в областта са регистрирани нови 571 безработни - със 120 по-малко от предходния месец. Броят на започналите работа регистрирани безработни е 369.