Неизвестната варненска фирма „Кропленд България“ ЕООД надцака русенските фермери на търговете за отдаване на ниви от Държавния поземлен фонд за следващите 10 години, проведени от областна дирекция „Земеделие“ в периода 9-12 август. Тя подаде рекордните 999 оферти за почти половината от предвидените за отдаване малко над 2 хиляди парцела и спечели огромната част от тях, предлагайки доста високи за региона цени. По предварителни сметки „Кропленд България“ ще получи над 10 хил. декара от предложените 26 485 дка.      

Варненското дружество обра почти цялото предлагане в общините Бяла и Иваново и спечели наддаванията за нивите в землищата на Батин, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Ценово, Долна Студена, Караманово, Джулюница, Беляново, Юделник, Две могили, Баниска, Чилнов, Пепелина, Острица, Кацелово, Широково, Помен, Бъзовец, Каран Върбовка, Могилино, Батишница и Николово. На много места тя предложи ренти с 20-30% над конкурентите си. 
Вчера Областна дирекция „Земеделие“ обяви резултатите от четирите търга и предстои да разберем дали „Кропленд България“ ще подпише договорите и ще заплати над 1 млн. лева наем за първата година. Справка на „Утро“ в Търговския регистър показа, че варненската фирма е регистрирана на 31 март тази година с капитал от 1000 лева. Неин собственик и управител е Николай Крумов Ганчев. Най-интересното е, че според данните в Информационна система АПИС, в нея се осигурява само един човек. Така че ако офертата на „Кропленд България“ е реална, както изглежда засега, обработването на земята вероятно ще бъде възложена на друга фирма. Това не е забранено, но понякога се използва за заобикаляне на правилата, които не допускат отдаване на повече от 10 хил. декара земя на една и съща фирма или група. В случая с варненското дружество обаче такива връзки не са открити и всички нейни документи са отговаряли напълно на изискванията, така че не е имало основания тя да не бъде допусната до търговете.
 А резултатите от търговете за държавна земя показват, че в повечето землища арендаторите са били доста щедри дори без конкуренцията на „Кропленд България“. Предложените ренти за близките до Русе Николово и Червена вода са за около 150 лева на декар, в общините Сливо поле и Ветово - 120 лв./дка. Над 250 лева са предложени за нивите около Обретеник и доста изненадващо най-високи оферти са регистрирани в общините Борово и Ценово. Предложените наеми са 2-3 пъти по-високи отколкото кооперации и арендатори дават на физически лица. Разбира се, трябва да се има предвид, че това е плащане, което ще остане неизменно в следващите десет години.
Рекордната рента от 505 лв./дка бе предложена за два малки парцела в Кривина, но практиката показва, че при такива бомбастични оферти почти никога не се стига до договор.