Община Русе харчи най-малко на човек от всички областни центрове в страната - 953 лева за изминалата 2021 г. По този показател тя успява да изпревари единствено три малки общини - Съединение (922 лв./човек), Родопи (925 лв./човек) и Асеновград (933 лв./човек). Това показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), базиран на информация за финансовите показатели на общините в България от Министерството на финансите. 
Данните определят и като сравнително ниски разходите за инвестиционни дейности на Община Русе (без тези по проекти, финансирани от ЕС). За 2021 г. размерът им е по 53 лева за всеки жител на общината, при средно за страната 141 лв. Повечето големи общини имат капиталови разходи над 100 лв. на човек.
Трябва да отбележим, че анализът на ИПИ се базира на официалните данни за населението, които в случая с Русе са много завишени. И ако се преизчислят спрямо реалния брой на живущите в общината вероятно числата ще скочат доста нагоре.
По тези показатели начело в класациите са сравнително малки общини, известни най-вече с развивания в тях туризъм и рудодобив. Най-високи са разходите на човек в Челопеч - 6895 лв. Преднината е голяма, предвид че на второ и трето място се нареждат Чавдар и Бойница, със съответно 5102 лв. и 4044 лв., похарчени на човек за 2021 г. По отношение на капиталовите инвестиции отново на първо място с голяма преднина се нарежда Челопеч с 2227 лв., следвана от Сухиндол (1556 лв./човек) и Трън (1243 лв./човек).
Големите контрасти между общините се дължат най-вече на разликите в собствените приходи. Средно за страната генерираните местни приходи покриват 32,7% от всички общински разходи, като за община Русе този процент е 33,3 или точно една трета. Най-добре в това отношение се представят Несебър (94,8% собствени приходи към общи разходи), Приморско (79,6%) и Челопеч и Созопол (75,6%). Като цяло най-добро покритие имат общините по Черноморието и с развит рудодобив заради високите приходи от туристически данък и концесии, каквито Русе няма в значими размери. Отново Челопеч се нарежда на първото място с 5212 лв. собствени приходи на човек. Над двойно по-нисък е показателят за община Чавдар (2251 лв./човек), която е следвана от Несебър и Приморско с по съответно 1885 и 1887 лв. на човек. В Община Русе собствените приходи са 317 лв./човек.