Акт за 3 250 368 лева заради хванати 11 880 килограма тютюн бе отменен от районните магистрати.
Пратката тръгнала от Сърбия, минала през Калотина и на 24 януари 2013 година стигнала до русенската митница. Заради съмнения каква всъщност е стоката, били направени проби в митническата лаборатория. Две от проверките показали, че това е раздробен тютюн, който би могъл да се пуши без допълнителна обработка. Фирмата собственик обаче назначила друга проба, която установила, че това всъщност е негоден за консумация и неизползваем технологичен отпадък от първичната преработка на тютюна. В него дори имало камъчета, сухи треви, плевелни семена, миши екстременти, сламки, клечки, бучици пръст и насекоми.
В основата на спора е надписът „ситнявина“, която на сръбски означава скрап. Заради това, че думата не им е позната, специалистите назначили проверки, но резултатите от тях са диаметрално противоположни. Работа по случая започнала и Окръжна прокуратура, която назначила експертиза. Независимо от стартиралото производство и без да има изход от него, от митницата налагат акт за огромната сума 3 250 368 лева.
Митницата не е изпълнила задълженията си да разследва спорните обстоятелства чрез иницииране на независимо изследване на арбитражната проба, нито е обсъдила двете диаметрално противоположни експертни заключения. Аргументът им бил, че втората проба била представена по-късно. С такива мотиви районният съд отмени санкцията, но решението може да се обжалва.