Техники за интензивно и устойчиво отглеждане на трайни насаждения въз основа на опита на Чили показа  проф. Димитър Домозетов пред русенски овощари в Голямо Враново. Известният специалист на Института по земеделие в Кюстендил гостува в Русенско по идея на регионалния офис на Националната служба за съвети в земеделие и новосъздадения Съюз на дунавски овощари.
Проф.Домозетов представи информация относно размера на площите с трайни насаждения и производство на плодове в страната и промените настъпили през последно десетилетие в сектора. Специалистът разясни влиянието на резитбата върху растежа и плододаването, като акцентира върху физиологичните аспекти на лятната и зимната резитба. Подробно бяха разгледани резитби за формиране на плододаващи насаждения от ябълка, круша, череши, кайсии и сливи и тяхното значение при формирането на добива.
В демонстрационната резитба в черешова градина, встъпваща в плододаване, активно участие взеха и самите земеделски производители, демонстрирайки прилаганите от тях техники. Обърна се и специално внимание на фитосанитарни мерки, като дезинфекция на режещи инструменти, премахване на сухи клонки, които могат да бъдат източник на заразяване.